Polskie Towarzystwo
Tao Yin

Ćwiczymy, by lepiej żyć.
Nie żyjemy, aby lepiej ćwiczyć.

Wszystko jest energią

Energią życia kształtującą wszechświat, którego człowiek, spajając niebo z ziemią, jest integralną częścią.

Wszystko jest qi

Życiem i harmonią, nieustającym procesem przemiany.

Bo nie ma dnia bez nocy, ani ruchu bez spoczynku.

Wyłącznie jednoczesne pielęgnowanie ciała i ducha pozwala cieszyć się zdrowiem i szczęściem.

Podążanie drogą środka zbliża nas do poznania życiowej esencji.

Poznania Tao